Rozwinięcie STOŻKA SYMETRYCZNEGO ¦CIĘTEGO


Schemat rysunkowy danych


¦REDNICA MNIEJSZA stożka symetrycznego ¶ciętego - Dm [mm]
*¦REDNICA WIĘKSZA stożka symetrycznego ¶ciętego - Dd [mm]
*WYSOKO¦Ć stożka symetrycznego ¶ciętego - H [mm]
Forma wyników
Tabela - Ekran
Plik dxf - Ekran

Wpisz dane i wci¶nij -

Trasowanie i "zwijanie" rozwinięć
Jak używać plików dxf    i    opcji : Plik dxf -Ekran

Obja¶nienia :

Stożek jest przeważnie zwijany z arkusza blachy i tu dla dokładno¶ci obliczeń należy podać obie ¶rednice podziałowe - Dm i Dw - i wysoko¶ć - H - mierzon± między nimi .