Strona główna

Opcja - Plik dxf - Ekran
Jak używac już stworzonych plików "dxf"

OPCJA - PLIK DXF - EKRAN

Po wybraniu opcji Plik dxf - Ekran i wciśnięciu "Licz" na ekranie pokaże się zawartość pliku dxf -nie rysunek a jego treść (tekst) . Proponuje w tym momencie skopiować zawartość całego ekranu (tekst) do schowka . Najszybciej można to wykonać wciskając < Ctrl > + A (zaznacz wszystko) i następnie < Ctrl > + C (kopiuj do schowka) . Teraz należy stworzyć - najprościej przy użyciu programu Notatnik - pusty plik tekstowy i skopiować do niego zawartość schowka < Ctrl > + V . Teraz zapisujemy plik i zmieniamy mu rozszerzenie (ostatnie trzy litery za kropka) z txt na dxf .
[powrót na początek strony]

JAK UŻYWAĆ JUŻ STWORZONYCH PLIKÓW "DXF"

Pliki w formacie "dxf" to pliki służące do wymiany danych ( rysunków ) między różnymi systemami graficznymi . Czyli w praktyce pozwalają na to aby rysunek stworzony w np. w programie AutoCAD po wyeksportowaniu go w formacie "dxf" mógł być wczytany do programu SolidWorks, ProEngineer, Corel i odwrotnie .

Plik "dxf" tworzony podczas obliczeń rozwinięcia możemy otworzyć w programie AutoCAD wybierając z
górnego menu :
Plik>Otwórz
wybrać w dolnej części okienka które się pojawiło :
Pliki typu: DXF
odnaleźć w wyświetlanym okienku plików i katalogów nasz plik "dxf", wskazać go i wcisnąć
"Otwórz"

Lub

w linii komend programu AutCAD wpisać komendę :
dxfwe < enter >
odnaleźć w wyświetlanym okienku plików i katalogów nasz plik "dxf", wskazać go i wcisnąć
"Otwórz"
(Angielski odpowiednik komendy dxfwe to dxfin)

W innych programach do wczytania pliku "dxf" używa się często komendy Importuj . Należy przy tym zwrócić uwagę na jednostki . Niektóre programy np. zamieniają milimetry na cale .

Po wczytaniu rysunku możemy go obrabiać wg własnych potrzeb - obracać, przesuwać, dzielić na segmenty, drukować itd.
Kontur rozwinięcia i ewentualne tworzące są oddzielnymi liniami (odcinkami).
Jeśli pracujemy w programie AutoCAD lub InteliCAD i chcemy np. kontur zewnętrzny scalić (zamienić na polilinie) używamy komendy Edplin (Pedit w angielskiej wersji) . Dialog z programem AutoCAD powinien wyglądać tak :

Polecenie: Edplin < enter >
Wybierz polilinię lub [Wiele]:
wskazać jedną z linii konturu zewnętrznego
Wybrany obiekt nie jest polilinią
Czy przekształcić go w polilinię?

wcisnąć
T < enter >
Podaj opcję [Zamknij/Dołącz/Szerokość/Edwierzch/Krzywa/splaJn/Polilinia/rodzajLinii/Cofaj]:
wcisnąć
D < enter > aby wybrać opcje Dołącz
Wybierz obiekty: wybrać wszystkie elementy które mają wchodzić w skład Polilinii (możemy wybierać z opcją - Okno , prZecięcie itp.) i zakończyć wybieranie klawiszem
< enter >.
Wcisnąć jeszcze raz
< enter > aby wyjąć z obróbki polilinii .

w angielskiej wersji wyglądało by to tak :

Command: Pedit < enter >
Select polyline :
wskazać jedną z linii konturu zewnętrznego
Object selected is not polyline
Do you want to turn it into one?

wcisnąć
Y < enter >
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
wcisnąć
J < enter > aby wybrać opcje Join
Select object: wybrać wszystkie elementy które mają wchodzić w skład Polilinii (możemy wybierać z opcją - Window , Crossing itp.) i zakończyć wybieranie klawiszem
< enter >.
Wcisnąć jeszcze raz
< enter > aby wyjść z obróbki polilinii .

Jeśli mamy np. wypalarkę do blach sterowaną numerycznie możemy używając odpowiedniego programu wyeksportować nasz kształt (polilinie) w formacie programu dla wypalarki . Wcześniej (przed stworzeniem polilinii) oczywiście należy do konturu dorysować dodatkowe odcinki - wpalenia, pętelki w narożach konturu itp.
Program (eksportujący na wypalarkę Zinser - napisany w Lispie - AutoCAD,InteliCAD) kiedyś został stworzony przez nas (dokładnie przez mojego współpracownika) i jeśli ktoś jest nim zainteresowany to go udostępnimy .

[powrót na początek strony] [Strona główna]