Rozwinięcie STOŻKA NIESYMETRYCZNEGO ŚCIĘTEGO


Schemat rysunkowy danych


ŚREDNICA MNIEJSZA stożka NIEsymetrycznego ściętego - Dm [mm]
*ŚREDNICA WIĘKSZA stożka NIEsymetrycznego ściętego - Dd [mm]
*WYSOKOŚĆ stożka NIEsymetrycznego ściętego - H [mm]
ODLEGŁOŚĆ między ŚRODKAMI podstaw stożka ... (w rzucie) - E [mm]
KĄT umiejscowienia SPAWU - alfa [°]
*PODZIAŁ rozwinięcia na Np części [-]
Forma wyników
Tabela punktów do trasowania-Ekran
Plik dxf - Ekran

Wpisz dane i wciśnij -

Trasowanie i "zwijanie" rozwinięć
Jak używać plików dxf    i    opcji : Plik dxf -Ekran

Objaśnienia :

Stożek jest przeważnie zwijany z arkusza blachy i tu dla dokładności obliczeń należy podać obie średnice podziałowe - Dm i Dw - i wysokość - H - mierzoną między nimi .