Rozwinięcie - RURA-stożek symetryczny (prostopadłe)


Schemat rysunkowy danych

*ŚREDNICA rury (króćca) - Dr [mm]
ŚREDNICA MAŁA stożka - Dsm [mm]
*ŚREDNICA DUŻA stożka - Dsd [mm]
PRZESUNIĘCIE OSI rury (króćca) - P [mm]
*WYSOKOŚĆ rury (króćca) (mierząc od osi stożka) - Hr [mm]
*WYSOKOŚĆ stożka - Hs [mm]
*ODLEGŁOŚĆ OSI rury (króćca) od podstawy mniejszej stożka - L [mm]
KĄT umiejscowienia SPAWU - alfa [°]
*PODZIAŁ obwodu rozwinięcia na Np części [-]
Forma wyników
Tabela punktów do trasowania-Ekran
Plik dxf - Ekran

Wpisz dane i wciśnij -

Trasowanie i "zwijanie" rozwinięć
Jak używać plików dxf    i    opcji : Plik dxf -Ekran

Objaśnienia :
(na przykładach z mojej branży)

1. Średnica króćca Dm :
a. Jeśli króciec zwijamy z arkusza blachy- podajemy średnicę podziałową króćca - czyli Dm = (Dm_zew + Dm_wew) / 2
b. Jeśli króciec wykonuję z rury i chcę wykonać szablon który owinę na rurze to oczywiście podajemy średnicę zewnętrzną króćca .

2. Średnice płaszcza Dsm i Dsd :
a. Jeśli króciec będzie "wpuszczany" do płaszcza - jako średnice płaszcza Dsm i Dsd podajemy średnice wewnętrzne płaszcza ( stożka ) .
b. Jeśli króciec będzie spawany na płaszczu - jako średnice płaszcza Dsm i Dsd podajemy średnice zewnętrzne płaszcza ( stożka ) .