Rozwinięcie PRZEJŚCIÓWKI KOŁO-PROSTOKĄT


Schemat rysunkowy danych


*BOK POZIOMY prostokąta - A [mm]
PRZESUNIECIE POZIOME prostokąta - PA [mm]
*BOK PIONOWY prostokąta - B [mm]
PRZESUNIECIE PIONOWE prostokąta - PB [mm]
*ŚREDNICA koła - D [mm]
*WYSOKOŚĆ przejściówki H [mm]
*PODZIAŁ rozwinięcia na Np części [-]               4 x
Forma wyników
Tabela punktów do trasowania-Ekran
Plik dxf - Ekran

Wpisz dane i wciśnij -

Trasowanie i "zwijanie" rozwinięć
Jak używać plików dxf    i    opcji : Plik dxf -Ekran

Objaśnienia :

Przejściówka jest przeważnie zwijana z arkusza blachy w takim przypadku dla dokładności obliczeń należy podać wszystkie wymiary mierzone w połowie grubości blachy .