Strona główna Zależność "chropowatości" od rodzaju obróbki

SYMBOL CHROPOWATOŚĆ

- stan powierzchni dowolny

- wymagane zdjęcie warstwy materiału

- zdjęcie materiału nie wymagane (zachować chropowatość z poprzedniej operacji)

- stan powierzchni bez zdejmowania warstwy materiału

- stan powierzchni uzyskany w dowolny sposób

- stan powierzchni po zdjęciu warstwy materiału


- 0,4 - naddatek na obróbkę , 2 - odcinek pomiarowy , = - struktura (ślad obróbki)