Strona główna

Znaki tolerancji kształtu i położenia

Tolerancje kształtu
prostoliniowości
płaskości
okrągłości
walcowości
zarysu przekroju wzdłużnego
Tolerancje połozenia
równoległości
postopadłości
nachylenia
współosiowości
symetrii
pozycji
przecinania się osi
Tolerancje złożone położenia i kształtu
bicia promieniowego (poprzecznego)
bicia osiowego (wzdłużnego)
bicia w wyznaczonym kierunku
bicia promieniowego całkowitego
bicia osiowego całkowitego

kształtu wyznaczonego zarysu

kształtu wyznaczonej powierzchni