Strona główna

Tablice zalecanych średnic wierteł pod gwint

Średnice wierteł pod gwint dla gwintowników
Gwinty metryczne - (M)
Gwinty metryczne drobnozwojne - (M)
Gwinty metryczne drobnozwojne (zasada obliczeń średnicy wiertła) - (M)
Gwinty metryczne zwykłe M1,7 , M2,3 i M2,6 według DIN 13, strona 1, luty 1949 - (M)
Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe - Gwinty o normalnym skoku - (UNC)
Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe - Gwinty drobnozwojne - (UNF)
Gwinty Whitwortha (DIN 11-1970 unieważniona) - (BSW)
Gwint do rurek pancernych według DIN 40430 - (Pg)
Gwint rurowy Whitwortha (Whitworth pipe thread) - (Rp)
Gwint rurowy B.S.P. według DIN 259 i DIN-ISO 228 (pipe thread B.S.P.) - (G)
Gwint stożkowy amerykański, stożek 1:16 (American Taper pipe Thread)
Długość i kąt nakroju gwintowników
.
Średnice wierteł pod gwint dla gwintowników wygniatających
Gwinty metryczne
Gwinty ISO metryczne drobnozwojne
Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe o normalnym skoku (UNC)
Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe drobnozwojne (UNF)
Gwinty rurowe B.S.P. (G)

Gwinty metryczne ISO od M1 do M56

na początek strony >
Gwint wewnętrzny
Średnica wiertła
pod gwint z szeregu
wierteł wg DIN 336
[mm]
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
[mm]
Klasa
tole-
rancji
Zakres wymiarów
min
max
  M 1
5H
0,729
0,785
0,75
  M 1,1
5H
0,829
0,885
0,85
  M 1,2
5H
0,929
0,985
0,95
  M 1,4
5H
1,075
1,142
1,1
  M 1,6
6H
1,221
1,321
1,25
  M 1,8
6H
1,421
1,521
1,45
  M 2
6H
1,567
1,679
1,6
  M 2,2
6H
1,713
1,838
1,75
  M 2,5
6H
2,013
2,138
2,05
  M 3
6H
2,459
2,599
2,5
  M 3,5
6H
2,850
3,010
2,9
  M 4
6H
3,242
3,422
3,3
  M 4,5
6H
3,688
3,878
3,7
  M 5
6H
4,134
4,334
4,2
  M 6
6H
4,917
5,153
5
  M 7
6H
5,917
6,153
6
  M 8
6H
6,647
6,912
6,8
  M 9
6H
7,647
7,912
7,8
  M 10
6H
8,376
8,676
8,5
  M 11
6H
9,376
9,676
9,5
  M 12
6H
10,106
10,441
10,2
  M 14
6H
11,835
12,210
12
  M 16
6H
13,835
14,210
14
  M 18
6H
15,294
15,744
15,5
  M 20
6H
17,294
17,744
17,5
  M 22
6H
19,294
19,744
19,5
  M 24
6H
20,752
21,252
21
  M 27
6H
23,752
24,252
24
  M 30
6H
26,211
26,771
26,5
  M 33
6H
29,211
29,771
29,5
  M 36
6H
31,670
32,270
32
  M 39
6H
34,670
35,270
35
  M 42
6H
37,129
37,799
37,5
  M 45
6H
40,129
40,799
40,5
  M 48
6H
42,587
43,297
43
  M 52
6H
46,587
47,297
47
  M 56
6H
50,046
50,796
50,5

Gwinty metryczne drobnozwojne
od M1x0,2 do M48x4

na początek strony >
Gwint wewnętrzny
Średnica wiertła
pod gwint z szeregu
wierteł wg DIN 336
[mm]
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
[mm]
Klasa
tole-
rancji
Zakres wymiarów
min
max
  M 1x0,2
4H
0,783
0,821
0,8
  M 1,1x0,2
4H
0,883
0,921
0,9
  M 1,2x0,2
4H
0,983
1,021
1
  M 1,4x0,2
4H
1,183
1,221
1,2
  M 1,4x0,25
5H
1,129
1,185
1,15
  M 1,6x0,2
4H
1,383
1,421
1,4
  M 1,8x0,2
4H
1,583
1,621
1,6
  M 2x0,25
5H
1,729
1,785
1,75
  M 2,2x0,25
5H
1,929
1,985
1,95
  M 2,5x0,35
6H
2,121
2,221
2,15
  M 3x0,35
6H
2,621
2,721
2,65
  M 3,5x0,35
6H
3,121
3,221
3,15
  M 4x0,5
6H
3,459
3,599
3,5
  M 4,5x0,5
6H
3,959
4,099
4
  M 5x0,5
6H
4,459
4,599
4,5
  M 5,5x0,5
6H
4,959
5,099
5
  M 6x0,75
6H
5,188
5,378
5,2
  M 7x0,75
6H
6,188
6,378
6,2
  M 8x0,75
6H
7,188
7,378
7,2
  M 8x1
6H
6,917
7,153
7
  M 9x0,75
6H
8,188
8,378
8,2
  M 9x1
6H
7,917
8,153
8
  M 10x0,75
6H
9,188
9,378
9,2
  M 10x1
6H
8,917
9,153
9
  M 10x1,25
6H
8,647
8,912
8,8
  M 11x0,75
6H
10,188
10,378
10,2
  M 11x1
6H
9,917
10,153
10
  M 12x1
6H
10,917
11,153
11
  M 12x1,25
6H
10,647
10,912
10,8
  M 12x1,5
6H
10,376
10,676
10,5
  M 14x1
6H
12,917
13,153
13
  M 14x1,25
6H
12,647
12,912
12,8
  M 14x1,5
6H
12,376
12,676
12,5
  M 15x1
6H
13,917
14,153
14
  M 15x1,5
6H
13,376
13,676
13,5
  M 16x1
6H
14,917
15,153
15
  M 16x1,5
6H
14,376
14,676
14,5
  M 17x1
6H
15,917
16,153
16
  M 17x1,5
6H
15,376
15,676
15,5
  M 18x1
6H
16,917
17,153
17
  M 18x1,5
6H
16,376
16,676
16,5
  M 18x2
6H
15,835
16,210
16
  M 20x1
6H
18,917
19,153
19
  M 20x1,5
6H
18,376
18,676
18,5
  M 20x2
6H
17,835
18,210
18
  M 22x1
6H
20,917
21,153
21
  M 22x1,5
6H
20,376
20,676
20,5
  M 22x2
6H
19,835
20,210
20
  M 24x1
6H
22,917
23,153
23
  M 24x1,5
6H
22,376
22,676
22,5
  M 24x2
6H
21,835
22,210
22
  M 25x1
6H
23,917
24,153
24
  M 25x1,5
6H
23,376
23,676
23,5
  M 25x2
6H
22,835
23,210
23
  M 26x1,5
6H
24,376
24,676
24,5
  M 27x1
6H
25,917
26,153
26
  M 27x1,5
6H
25,376
25,676
25,5
  M 27x2
6H
24,835
25,210
25
  M 28x1
6H
26,917
27,153
27
  M 28x1,5
6H
26,376
26,676
26,5
  M 28x2
6H
25,835
26,21
26
  M 30x1
6H
28,917
29,153
29
  M 30x1,5
6H
28,376
28,676
28,5
  M 30x2
6H
27,835
28,210
28
  M 30x3
6H
26,752
27,252
27
  M 32x1,5
6H
30,376
30,676
30,5
  M 32x2
6H
29,835
30,210
30
  M 33x1,5
6H
31,376
31,676
31,5
  M 33x2
6H
30,835
31,210
31
  M 33x3
6H
29,752
30,252
30
  M 35x1,5
6H
33,376
33,676
33,5
  M 36x1,5
6H
34,376
34,676
34,5
  M 36x2
6H
33,835
34,210
34
  M 36x3
6H
32,752
33,252
33
  M 38x1,5
6H
36,376
36,676
36,5
  M 39x1,5
6H
37,376
37,676
37,5
  M 39x2
6H
36,835
37,210
37
  M 39x3
6H
35,752
36,252
36
  M 40x1,5
6H
38,376
38,676
38,5
  M 40x2
6H
37,835
38,210
38
  M 40x3
6H
36,752
37,252
37
  M 42x1,5
6H
40,376
40,676
40,5
  M 42x2
6H
39,835
40,210
40
  M 42x3
6H
38,752
39,252
39
  M 42x4
6H
37,670
38,270
38
  M 45x1,5
6H
43,376
43,676
43,5
  M 45x2
6H
42,835
43,210
43
  M 45x3
6H
41,752
42,252
42
  M 45x4
6H
40,670
41,270
41
  M 48x1,5
6H
46,376
46,676
46,5
  M 48x2
6H
45,835
46,210
46
  M 48x3
6H
44,752
45,252
45
  M 48x4
6H
43,670
44,270
44
  M 50x1,5
6H
48,376
48,676
48,5
  M 52x1,5
6H
50,376
50,676
50,5

Gwinty metryczne drobnozwojne
(zasada obliczeń średnicy wiertła)

na początek strony >
Dla
skoku
F wiertła =
F nominalne
gwintu
minus dana
wartoć
  0,2
0,20
  0,25
0,25
  0,35
0,35
  0,5
0,50
  0,75
0,80
  1
1,00
  1,5
1,50
  2
2,00
  3
3,00
  4
4,00

Gwinty metryczne zwykłe M1,7 , M2,3 i M2,6
według DIN 13, strona 1, luty 1949

na początek strony >
Gwint wewnętrzny
Średnica wiertła
pod gwint z szeregu
wierteł wg DIN 336
[mm]
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
Zakres wymiarów
[mm]
min
max
  M 1,7
1,256
1,346
1,3
  M 2,3
1,795
1,920
1,9
  M 2,6
2,036
2,176
2,1

Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe

Gwinty o normalnym skoku (UNC)
na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
dla tolerancji 2B
[mm]
Średnica wiertła
pod gwint z szeregu
wierteł wg DIN 336
[mm]
min
max
  1-64 UNC
1,425
1,582
1,55
  2-56 UNC
1,694
1,872
1,85
  3-48 UNC
1,941
2,146
2,10
  4-40 UNC
2,156
2,385
2,35
  5-40 UNC
2,487
2,697
2,65
  6-32 UNC
2,642
2,896
2,85
  8-32 UNC
3,302
3,531
3,50
  10-24 UNC
3,683
3,962
3,90
  12-24 UNC
4,343
4,597
4,50
  1/4-20 UNC
4,976
5,268
5,10
  5/16-18 UNC
6,411
6,734
6,60
  3/8-16 UNC
7,805
8,164
8,00
  7/16-14 UNC
9,149
9,550
9,40
  1/2-13 UNC
10,584
11,013
10,80
  9/16-12 UNC
11,996
12,456
12,20
  5/8-11 UNC
13,376
13,868
13,50
  3/4-10 UNC
16,299
16,833
16,50
  7/8-9 UNC
19,169
19,748
19,50
  1-8 UNC
21,963
22,598
22,25
  1_1/8-7 UNC
24,648
25,349
25,00
  1_1/4-7 UNC
27,823
28,524
28,00
  1_3/8-6 UNC
30,343
31,120
30,75
  1_1/2-6 UNC
33,518
34,295
34,00
  1_3/4-5 UNC
38,951
39,814
39,50
  2-4_1/2 UNC
44,689
45,598
45,00

Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe

Gwinty drobnozwojne (UNF)
na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
dla tolerancji 2B
[mm]
Średnica wiertła
pod gwint z szeregu
wierteł wg DIN 336
[mm]
min
max
  1 -72 UNF
1,473
1,613
1,55
  2 -64 UNF
1,755
1,913
1,85
  3 -56 UNF
2,024
2,197
2,15
  4 -48 UNF
2,271
2,459
2,40
  5 -44 UNF
2,550
2,741
2,70
  6 -40 UNF
2,819
3,023
2,95
  8 -36 UNF
3,404
3,607
3,50
  10 -32 UNF
3,962
4,166
4,10
  12 -28 UNF
4,496
4,724
4,60
  1/4 -28 UNF
5,367
5,580
5,50
  5/16 -24 UNF
6,792
7,038
6,90
  3/8 -24 UNF
8,379
8,626
8,50
  7/16 -20 UNF
9,738
10,030
9,90
  1/2 -20 UNF
11,326
11,618
11,50
  9/16 -18 UNF
12,761
13,084
12,90
  5/8 -18 UNF
14,348
14,671
14,50
  3/4 -16 UNF
17,330
17,689
17,50
  7/8 -14 UNF
20,262
20,663
20,40
  1 -12 UNF
23,109
23,569
23,25
  1_1/8-12 UNF
26,284
26,744
26,50
  1_1/4-12 UNF
29,459
29,919
29,50
  1_3/8-12 UNF
32,634
33,094
32,75
  1_1/2-12 UNF
35,809
36,269
36,00

Gwinty Whitwortha (DIN 11-1970 unieważniona) - BSW

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
[mm]
Średnica
wiertła
pod gwint
[mm]
min
max
  BSW 1/16
-
-
1,20
  BSW 3/32
-
-
1,90
  BSW 1/8
-
-
2,50
  BSW 5/32
-
-
3,20
  BSW 3/16
-
-
3,60
  BSW 7/32
-
-
4,50
  BSW 1/4
4,744
5,224
5,10
  BSW 5/16
6,151
6,661
6,50
  BSW 3/8
7,512
8,052
7,90
  BSW 7/16
8,809
9,379
9,25
  BSW 1/2
10,015
10,610
10,50
  BSW 5/8
12,948
13,598
13,50
  BSW 3/4
15,831
16,538
16,50
  BSW 7/8
18,647
19,411
19,25
  BSW 1
21,375
22,185
22,00
  BSW 1_1/8
23,976
24,879
24,75
  BSW 1_1/4
27,151
28,054
28,00
  BSW 1_3/8
29,558
30,555
30,50
  BSW 1_1/2
32,733
33,730
33,50
  BSW 1_5/8
34,834
35,921
35,50
  BSW 1_3/4
38,009
39,096
39,00
  BSW 2
43,643
44,823
44,50
  BSW 2_1/4
49,100
50,420
50,00
  BSW 2_1/2
55,450
56,770
57,00
  BSW 2_3/4
60,648
62,108
61,00
  BSW 3
66,699
68,459
68,00

Gwint do rurek pancernych według DIN 40430

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
[mm]
Średnica
wiertła
pod gwint
[mm]
min
max
  Pg 7
11,30
11,45
11,40
  Pg 9
13,86
14,01
14,00
  Pg 11
17,26
17,41
17,25
  Pg 13,5
19,06
19,21
19,00
  Pg 16
21,16
21,31
21,25
  Pg 21
26,78
27,03
27,00
  Pg 29
35,48
35,73
35,50
  Pg 36
45,48
45,73
45,50
  Pg 42
52,48
52,73
52,50
  Pg 48
57,78
58,03
58,00

Gwint rurowy Whitwortha
(Whitworth pipe thread)

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
[mm]
Średnica wiertła
pod gwint z szeregu
wierteł wg DIN 336
[mm]
min
max
  Rp 1/16
6,490
6,632
6,55
  Rp 1/8
8,495
8,637
8,60
  Rp 1/4
11,341
11,549
11,50
  Rp 3/8
14,846
15,054
15,00
  Rp 1/2
18,489
18,773
18,75
  Rp 3/4
23,975
24,259
24,00
  Rp 1
30,111
30,471
30,25
  Rp 11/4
38,772
39,132
39,00
  Rp 11/2
44,665
45,025
44,85
  Rp 2
56,476
56,836
56,50

Gwint rurowy B.S.P. według DIN 259
i DIN-ISO 228 (pipe thread B.S.P.)

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica wewnętrzna
[mm]
Średnica wiertła
pod gwint z szeregu
wierteł wg DIN 336
[mm]
min
max
  G 1/16
6,561
6,843
6,80
  G 1/8
8,566
8,848
8,80
  G 1/4
11,445
11,890
11,80
  G 3/8
14,950
15,395
15,25
  G 1/2
18,631
19,172
19,00
  G 5/8
20,587
21,128
21,00
  G 3/4
24,117
24,658
24,50
  G 7/8
27,877
28,418
28,25
  G 1
30,291
30,931
30,75
  G 1_1/8
34,939
35,579
35,50
  G 1_1/4
38,952
39,592
39,50
  G 1_1/2
44,845
45,485
45,25
  G 1_3/4
50,788
51,428
51,00
  G 2
56,656
57,296
57,00
  G 2_1/4
62,752
63,392
63,00
  G 2_1/2
72,226
72,866
73,00
  G 2_3/4
78,576
79,216
79,00
  G 3
84,926
85,566
85,00

Gwint stożkowy amerykański, stożek 1:16
(American Taper pipe Thread)

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica wiertła
pod gwint
[mm]
  1/8
8,50
  1/4
11,10
  3/8
14,50
  1/2
17,75
  3/4
23,00
  1
29,00
  1_1/4
38,00
  1_1/2
44,00
  2
56,00

Długość i kąt nakroju gwintowników

na początek strony >
Długość nakroju l4 i efektywna długość nakroju x1/x2, w powiązaniu
z liczbą ostrzy, decydują o rozkładzie naddatku, tj. o grubości wiórów.
Długi nakrój i/lub diża liczba ostrzy powodują powstawanie licznych
drobnych wiórów.

Krótki nakrój i/ lub mała liczba ostrzy dają mniejszą liczbę grubych
wiórów, co zwiększa obciążenie każdego z ostrzy skrawających.

Długi nakrój i/lub duża liczba ostrzy (drobne wióry) skutkują wzrostem
jednostkowych sił skrawania i tym samym wartości momentu sił
skrawania.

Efektywna długość nakroju –- x1 czy x2 –- jest zawsze mniejsza niż
całkowita długość nakroju l4, ponieważ średnica czoła d3 jest mniejsza
niż średnica wywierconego otworu (patrz rys. 1).

l4 i d3 wyznaczają kąt nakroju Xr (patrz rys. 2).

Kształt i długość nakroju zdeterminowane są przez rodzaj otworu
(ślepy bądź przelotowy).Średnice wierteł pod gwint dla gwintowników wygniatających

Gwinty metryczne ( dla wygniataków )

na początek strony >
Podstawowa zasada:
Średnica wiertła = Średnica zewnętrzna gwintu minus 0,5 x skok
Podane w tabeli wartości wyliczono według powyższego wzoru
Oznaczenie
gwintu
Skok
[mm]
Średnica
wiertła pod
gwint
[mm]
  M 1
0,25
0,88
  M 1,1
0,25
0,98
  M 1,2
0,25
1,08
  M 1,4
0,30
1,26
  M 1,6
0,35
1,45
  (M 1,7)
0,35
1,55
  M 1,8
0,35
1,65
  M 2
0,40
1,82
  M 2,2
0,45
2,00
  (M 2,3)
0,40
2,10
  M 2,5
0,45
2,30
  (M 2,6)
0,45
2,40
  M 3
0,50
2,80
  M 3,5
0,60
3,25
  M 4
0,70
3,70
  M 5
0,80
4,65
  M 6
1,00
5,55
  M 7
1,00
6,50
  M 8
1,25
7,40
  M 10
1,50
9,30
  M 12
1,75
11,20
  M 14
2,00
13,10
  M 16
2,00
15,10
  Podane średnice określają
  jedynie wartości wyjściowe.  
  Średnica wiertła pod gwint
  w przypadku gwintowników
  wygniatających zależy od:
  - materiału obrabianego
  - zarysu gwintu
  - głębokości otworu
  - grubości ścianek
  - wymaganej średnicy
  wewnętrznej gwintu

  Średnice w nawiasach nie
  należą do szeregu
  normalnych średnic ISO.

Gwinty ISO metryczne drobnozwojne
( dla wygniataków )

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Średnica
wiertła pod
gwint
[mm]
  M 4x0,5
3,80
  M 5x0,5
4,80
  M 6x0,5
5,80
  M 8x0,5
7,80
  M 6x0,75
5,65
  M 8x0,75
7,65
  M 10x0,75
9,65
  M 8x1
7,55
  M 10x1
9,55
  M 12x1
11,55
  M 14x1
13,55
  M 16x1
15,55
  M 18x1
17,55
  M 12x1,5
11,30
  M 14x1,5
13,30
  M 16x1,5
15,30
  M 18x1,5
17,30
  M 20x1,5
19,30

Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe
o normalnym skoku (UNC)
( dla wygniataków )

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Skok
[mm]
Średnica
wiertła pod
gwint
[mm]
  2-56 UNC
0,454
1,97
  3-48 UNC
0,529
2,26
  4-40 UNC
0,635
2,55
  5-40 UNC
0,635
2,87
  6-32 UNC
0,794
3,15
  8-32 UNC
0,794
3,80
  10-24 UNC
1,058
4,30
  12-24 UNC
1,058
5,00
  1/4-20 UNC
1,270
5,75
  5/16-18 UNC
1,411
7,25
  3/8-16 UNC
1,588
8,75

Gwinty zunifikowane ISO amerykańskie calowe
drobnozwojne (UNF)
( dla wygniataków )

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Skok
[mm]
Średnica
wiertła pod
gwint
[mm]
  4-48 UNF
0,529
2,60
  5-44 UNF
0,577
2,90
  6-40 UNF
0,635
3,20
  8-36 UNF
0,706
3,85
  10-32 UNF
0,794
4,45
  12-28 UNF
0,907
5,05
  1/4-28 UNF
0,907
5,90
  5/16-24 UNF
1,058
7,45
  3/8-24 UNF
1,058
9,00

Gwinty rurowe B.S.P. (G)
( dla wygniataków )

na początek strony >
Oznaczenie
gwintu
Skok
[mm]
Średnica
wiertła pod
gwint
[mm]
  G 1/16
0,907
7,30
  G 1/8
0,907
9,30
  G 1/4
1,337
12,50
  G 3/8
1,337
16,00
  G 1/2
1,814
20,10
na początek strony >
Opracowano na podstawie tabel firmy SANDVIK , TITEX PLUS