Przeliczanie jednostek Masy

Masa Jednostki Dokładność obliczeń
[kg] - kilogram
[dag] - dekagram
[g] - gram
[lb] - funt ( pound )
[oz] - uncja ( poundal )
[ct] - karat ( carat )
[gr] - gran ( grain )
[cwt] - cetnar USA ( hundredweight US )
[cwtUK] - cetnar ang ( hundredweight UK )
[tonUS] - tona krótka ( ton US )
[tonUK] - tona długa ( ton UK )