Przeliczanie jednostek Energii, Ciepła, Pracy

Energia Jednostki Dokładność obliczeń
[J] - dżul ( joule )
[kJ] - kilodżul ( kilojoule )
[kG*m] - kilogramometr, kilogram-siła razy metr ( kilogram-force * meter )
[kW*h] - kilowatogodzina ( kilowatt-hour )
[cal] - kaloria ( calorie )
[kcal] - kilokaloria ( kilocalorie )
[KM*h] ( [hpm*h] ) - koniogodzina ( horsepower-hour, metric )
[hp*h] - angielski koń parowy razy godzina ( horsepower-hour )
[eV] - elektronowolt ( electron volt )
[erg] - erg ( erg )
[ft*lbf] - stopofunt-siła ( foot pound-force )
[ft*pdl] - ( foot poundal )
[BTU] - angielska jednostka ciepła ( british thermal unit )