Przeliczanie jednostek Długości

Długość Jednostki Dokładność obliczeń
[m] - metr ( meter )
[km] - kilometr ( kilometer )
[dm] - decymetr ( decimeter )
[cm] - centymetr ( centimeter )
[mm] - milimetr ( millimeter )
[mm = m] - mikrometr = mikron
[Å] - angstrem
[in] - cal ( inch )
[ft] - stopa ( foot )
[yd] - jard ( yard )
[mi] - mila ( land mile )
[nmi] - mila morska ( nautical mile )